МАСС агентлагийн бэлтгэн гаргадаг Баялаг бүтээгч нэвтрүүлгээр EDI брэнд .